Quotes
 • Work while you have the light.
  You are responsible for the talent
  that has been entrusted to you.
  Henri Frédéric Amiel
  (1821-1881)

 • All of us do not have equal talents,
  but all of us should have an equal opportunity to develop our talents.
  J.F. Kennedy (1917-1963)

 • Talent without discipline is like
  an octopus on roller skates.
  There's plenty of movement,
  but you never know if it's going
  forward, backwards, or sideways.
  H. Jackson Brown jr. (1940)

 • Each man has his own vocation;
  His Talent is his call.
  Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

 • What would you attempt to do
  if you knew you would not fail?
  Robert Schuller (1926)

Wat klanten zeggen

"Ik heb Marjan benaderd, omdat haar website reeds uitstraalt dat zij de cliënt centraal stelt. Zij heeft mij geholpen mijn CV en LinkedIn profiel te moderniseren wat merkbaar effect heeft gehad. Daarnaast hebben onze gesprekken duidelijk bijgedragen aan mijn voorbereiding op de sollicitaties." Lees meer >>

G. Dekker, Sr. Director Gemini Finance Separation Program Philips

Diensten voor Managers, Ondernemers en aanstormend Talent

All about Talent heeft diverse coaching en counseling trajecten ontwikkeld voor (senior) managers, professionals, ondernemers en veelbelovende talenten die behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding bij hun professioneel functioneren of hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Die bijvoorbeeld 

 • Hun functioneren of leiderschap willen verbeteren, verder willen professionaliseren
 • Zich willen of moeten oriënteren op een volgende rol of loopbaanstap (intern/extern)
 • In het ‘spitsuur' van het leven zitten en work/life issues de baas willen worden

Daarbij gaat AaT ervan uit dat de cliënt bereid is om te reflecteren op het eigen gedrag en handelen en daadwerkelijk gevolg wil geven aan de verkregen inzichten.

het belang van persoonlijk talent management

AaT stelt zich ten doel dat jij met plezier kunt werken vanuit je talenten, in een rol, functie en omgeving waar je met die talenten het best tot je recht komt.
Wanneer je je talenten kunt benutten en ontwikkelen, geeft dat energie, voldoening en zelfvertrouwen. Het kost minder moeite en levert meer op als je vooral je sterke kanten kunt inzetten. Werken vanuit je talenten maakt je creatiever, productiever en gelukkiger. Kortom: het heeft een positieve impact op je leven, professioneel en privé. 

"Wat kan ik?", "Wat is mijn waarde?", "Wat wil ik nou eigenlijk echt?" en "Waar ben ik dan het best op mijn plek?" zijn vaak lastige vragen om te beantwoorden, in welke fase van je loopbaan dan ook. Aan de slag gaan met die vragen, vergt rust en concentratie om te kunnen reflecteren en inzicht te krijgen in innerlijke waarden en drijfveren, talenten en competenties. Het is een goede investering om even stil te staan en na te denken over de kwaliteit van je ‘hier en nu' en zoiets belangrijks als ‘je toekomst'.  

In een tijd en maatschappij waarin de mogelijkheden onbegrensd lijken, is het niet eenvoudig om verantwoorde keuzes te maken. Je talenten en ‘wat je ten diepste drijft' zijn daarbij het beste kompas. Het verdiept en versnelt je ontdekkingstocht als een onafhankelijke professional je ondersteunt bij het onderkennen van je talenten en je risico's, wat je daarmee kunt in je huidige praktijk en op termijn.  

AaT begeleidt je bij vragen over het optimaal benutten van je talenten en loopbaankeuzes. Goede en gerichte ontwikkel- en loopbaankeuzes kunnen alleen gemaakt worden op basis van goed inzicht in je drijfveren, talenten en competenties.
Al naar gelang welke vragen en doelen je hebt, biedt AaT verschillende coaching trajecten aan: Talenten Analyse, Performance Coaching, Loopbaan Counseling, Verstandig Vertrekken, Outplacement.

Alle diensten en Discover kunnen in het Engels worden aangeboden.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem contact met mij op!