Quotes
 • The talent is in the choices. 
  Robert de Niro (1943)

 • I takes a lot of courage to show
  your dreams to someone else.
  Erma Bombeck (1927-1996)

 • Talent develops in quiet places.
  Character in the full current
  of human life.
  Johann W. von Goethe (1742-1832)

 • Exert your talents,
  and distinguish yourself,
  and don't think of retiring
  from the world, until the world
  will be sorry that you retire.
  Samuel Johnson (1709 - 1784)

 • Luck is getting the chance to
  sell yourself at the right moment.
  After that, you've got to have talent
  and know how to use it. 
  Frank Sinatra (1915 - 1998)

wat klanten zeggen

"I was feeling like I just couldn’t make it back into the world of work. Since meeting with Marjan I have developed more focus and belief in myself, successfully re-entered the job market and started paving a career for myself. A Brand New Me!"
M. Jackson, PhD English, Manager & Educator
Lees meer >

Verstandig Vertrekken

Gewild afscheid nemen van je werk & Nieuwe entree op de Arbeidsmarkt

Organisaties en bedrijven veranderen, fuseren, worden overgenomen, verplatten, slanken af etc.. Er kan een moment komen dat jij en/of de organisatie de conclusie moeten trekken dat jullie elkaar niet meer ‘dienen', niet meer ‘wijzer worden' van elkaar, niet meer bij elkaar passen.

Noch jij, noch de organisatie kan zich permitteren dat er een ineffectieve situatie gaat ontstaan als je de huidige combinatie in stand zou houden.
Jij niet, omdat ‘blijven' een schijnveiligheid is, je inzetbaarheid doet afnemen en je steeds kwetsbaarder maakt. De organisatie niet, omdat een ineffectieve combinatie een negatieve invloed heeft op het werkklimaat en niet in het minst, op resultaten. 

Oriëntatie op loopbaan & arbeidsmarkt
‘Komen en gaan' horen bij de dynamiek van organisaties en het bedrijfsleven. Het is mooi als je zelf voelt aankomen dat je ‘houdbaarheidsdatum' gaat verstrijken en in goed overleg je afscheid kunt ‘regelen'. Je blijft dan eigenaar van je proces en dat voelt steviger dan ongewild afscheid moeten nemen.
Ook al vindt een afscheid plaats ‘in goed overleg', velen die lange dienstverbanden hebben, voelen toch onzekerheid over de verdere aanpak. Deze voorbereiding op de huidige arbeidsmarkt neemt die onzekerheid weg en geeft zelfvertrouwen, zodat je blij kunt vertrekken. All about Talent begeleidt je bij de stappen die genomen moeten worden en zorgt dat je ‘goed beslagen' ten ijs komt.

Bij persoonlijke analyse ligt de focus op:

Bij arbeidsmarkt onderzoek komen zaken aan bod als:

 • Personal branding; hoe maak ik mezelf en mijn talenten meer zichtbaar?
 • Marktbewerking, ontwikkelen netwerkvaardigheden, social media, bureaus
 • CV en sollicitatie (brief e.d.) optimaliseren
 • Vacatureanalyse en screening van bedrijven/organisaties.

Bij ‘markt benadering' biedt All about Talent:

 • Coaching bij het benaderen van werkgevers, voorbereiding op gesprekken en presenteren van eigen kwaliteiten
 • Begeleiding/klankbord tijdens en na indiensttreding t.b.v. soepele ‘onboarding'.

Oriëntatie op loopbaan & arbeidsmarkt is een ‘proces' en maatwerk. All about Talent gelooft niet in ‘quick fixes', maar is betrokken en zorgvuldig, gericht op duurzame oplossingen. Doorlooptijd van deze trajecten worden in overleg met de cliënt bepaald; de gesprekken vinden gemiddeld om de 2 tot 3 weken plaats.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem contact met mij op!

Rapportage

Marjan Schneider werkt volgens de Noloc gedragscode.

Als je bent verwezen door je werkgever zal AaT rapporteren over de voortgang van het traject en niet over persoonlijke of inhoudelijke details.