Quotes
 • If people ask me for the ingredients of success, I say one is talent, two is determination, and third is sheer luck. 
  You have to have two out of the three.
  Any two will probably do.
  Fred Saberhagen (1930)

 • The whole purpose of education is
  to turn mirrors into windows.
  Sydney J. Harris (1917-1986)

 • The best preparation for tomorrow
  is doing your best today.
  H. Jackson Brown jr. (1940)

 • A gem cannot be polished without friction,
  nor a man perfected without trials.
  Seneca (5 BC - 65 AD)

Wat klanten zeggen

"To become chairman of a Retail Real Estate association was quite a challenge. As a senior I decided to enhance my talents for my own sake. Marjan helped me focus on my issues and was my sounding board for networking, meetings and a new vision. Through our mapping discussions I got clarity and a sense of purpose."
N. Wagner, Owner Retail Real Estate
Lees meer >

Performance Coaching

Als je je functioneren wilt verbeteren, effectiever wilt zijn in je rol, en behoefte hebt aan een professioneel klankbord, is performance coaching een krachtige manier om heel direct in te gaan op jouw behoeften. Tips & tricks kun je vinden op het internet. De impact daarvan is meestal van korte duur. Het resultaat van Performance coaching is dat je duurzaam beter gaat functioneren, daar meer plezier en voldoening van krijgt en zo daadwerkelijk ‘verder' komt.

Bij Performance coaching gaan we met onverdeelde aandacht 1:1 in op jouw vraagtekens, onzekerheden, teleurstellingen en ergernissen wat je dagelijkse activiteiten betreft. De focus ligt op je professionele activiteiten, maar het mag duidelijk zijn dat er een wisselwerking is tussen werk- en privé omstandigheden. Jij bepaalt wat je wilt inbrengen in het gesprek, welke informatie functioneel is om beter te kunnen presteren. We verkennen wat er ‘aan de hand is' (structureel of incidenteel) en werken ‘case-based' - dat wil zeggen aan de hand van jouw praktijkervaringen - naar hoe het effectiever kan. Daarbij is zelfinzicht en bereidheid de realiteit anders te benaderen, onontbeerlijk.

Hierbij kan Discover inzicht bieden. Deze on line tests maken duidelijk welke sterke kwaliteiten je hebt, maar ook welke kunnen doorschieten in ‘valkuilen' en in welke omstandigheden je minder effectief wordt. Hiermee krijg je sleutels in handen waarmee je zelf verder kunt werken aan veranderingen die jou, de mensen om je heen, en de bedrijfsresultaten ten goede zullen komen.

Naast Discover zet AaT andere coaching middelen en methoden in die hun waarde bewezen hebben: w.o. GROW model (goal, reality, options, will), mind mapping, business world atlas, Appreciative Inquiry, RET (rationeel omgaan met (organisatie- en management) issues en verantwoordelijkheden).
Als er een recent assessment rapport beschikbaar is, waar (nog) geen adequaat vervolg aan is gegeven, kan AaT eventueel op basis van dat rapport een performance coaching traject aansluiten.

Wat levert het op voor jou?

 • je krijgt beter inzicht in de factoren en processen die invloed hebben op jouw productiviteit en effectiviteit
 • door die inzichten, het bespreken van je praktijkervaringen en feedback krijgen op je handelen, kun je op korte termijn je functioneren al verbeteren
 • dat geeft meer plezier en voldoening in het werk, leidt tot betere resultaten en vergroot je kansen voor de toekomst.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem contact met mij op!

Wat levert het op voor werkgevers?

Een performance coaching traject gericht op talent- en competentie ontwikkeling werkt al op korte termijn motiverend; wanneer werknemers meer uit zichzelf kunnen halen, zullen zij extra gemotiveerd zijn om ook in lastige omstandigheden hun werk met inzet en plezier te doen.

De ‘verschilmakers' voor de toekomst van organisaties en bedrijven zijn degenen die zich breed ontplooien, die zowel vakkundige verdieping/verbreding als persoonlijke ontwikkeling zoeken en dit omzetten in ‘winst' voor henzelf en de organisatie. Daarom is performance coaching een waardevol en onontbeerlijk onderdeel van een solide ontwikkel- of opleidingsplan.

De lijnmanager komt vaak onvoldoende toe aan dit deel van zijn/haar managementtaak. Het professioneel laten begeleiden van talenten is een stevig signaal dat leidinggevenden deze werknemers voor de organisatie willen behouden.

Performance coaching is een ‘proces' en maatwerk. All about Talent gelooft niet in ‘quick fixes', maar is betrokken en zorgvuldig, gericht op duurzame verbetering en oplossingen. Doorlooptijd van deze trajecten worden in overleg met de cliënt bepaald; de gesprekken vinden gemiddeld om de 2 tot 3 weken plaats. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Aarzel niet om contact op te nemen!

Rapportage

Marjan Schneider werkt volgens de Noloc gedragscode.

Als de cliënt is doorverwezen door zijn/haar werkgever zal AaT rapporteren over de voortgang van het traject en niet over persoonlijke of inhoudelijke details.