Anticiperen op dynamische werkomgeving & kansen benutten

Marjan verdiept zich in je situatie, de afwegingen die op verschillende niveaus gemaakt worden, de positie die je zelf inneemt en de veranderingen die je tot stand zou kunnen brengen. Door haar support heb ik de afgelopen jaren succesvol kunnen anticiperen op de dynamiek in mijn werkomgeving en kansen kunnen benutten. Marjans kracht is dat zij situationeel verschillende stijlen kan inzetten en put uit een grote schat aan kennis èn ervaring.
E.v.O., Sr. Director Global Customer Service, Pharmaceuticals & life sciences company
Lees meer >>

VIP gesprekken - executive & leiderschapscoaching

“Zelfs het scherpste mes kan zichzelf niet slijpen.”

De VIP coaching gesprekken van All about Talent bieden senior managers een klankbord, rust en ruimte om ideeën te toetsen en tot nieuwe ideeën geïnspireerd te worden. Zo gewenst ook: een spiegel, support en neutrale feedback op eigen leiderschapsgedrag.

Organisatie transities vergen veel van senior managers

Veel organisaties en bedrijven gaan continu door transitieprocessen die veel vergen van medewerkers en leidinggevenden. Lijn- en in het bijzonder HR directors, spelen hierin een belangrijke rol. Zij willen uiteraard de company targets halen, hun collega’s en medewerkers support en richting geven, hen inspireren, laten groeien, succesvol laten samenwerken etc. . Vaak komt daar ook ‘bouwen aan onderling vertrouwen’ bij, terwijl zij deel van het geheel zijn en midden in de krachtenvelden zitten. Geen eenvoudige opgave.

Hoe meer senior je bent.. behoefte en doelstelling

Hoewel de meeste managers hun contacten intern goed op orde hebben, voelen veel managers een groeiende behoefte om hun vraagtekens, reserves of ‘gewoon - de gang van zaken’ te bespreken met een neutrale, externe deskundige. Voor ‘aanstormende’ managers zijn meestal interne mentoren beschikbaar. Hoe meer senior je als manager, director of VP bent, hoe lastiger en kwetsbaarder het wordt je vragen en onzekerheden op tafel te leggen.

Ik merk in mijn praktijk dat zowel lijn- als HR managers behoefte hebben om op regelmatige basis:

  • te sparren over mogelijke aanpakken om hun doelen te bereiken en cases die zich voordoen tegen het licht te houden. Dit is vaak ook: hun persoonlijk leiderschap in de actuele context bespreken.
  • van gedachten te wisselen hoe zij - voor en mèt hun mensen/collega's/interne 'klanten'- een inspirerende, plezierige (‘fluitend naar het werk’) werkomgeving kunnen creëren waarin een ieder optimaal tot zijn/haar recht komt en het aanwezige talent maximaal wordt benut.
  • door VIP gesprekken hun energie, positiviteit en overtuigingskracht op peil te houden omdat zij voorzien dat de transitie nog de nodige tijd zal vergen (geen sprintje, maar een ´duurloop´) en zij het klimaat op gezette tijden als een ‘energy-drain’ ervaren. 
  • ‘Technisch het huis op orde krijgen’ is een belangrijk onderwerp dat onvermijdelijk ook in deze gesprekken aan de orde komt. Het zwaartepunt ligt niettemin veelal bij het eigen leiderschap in relatie tot talentmanagement en persoonlijke ontwikkeling, van henzelf en van anderen.

Resultaten: deze gesprekken helpen je om..

  • Je ideeën en gedachten – buiten de waan van de dag - opnieuw te ordenen en tegen het licht te houden; hierdoor kun je (weer) duidelijk koers en concrete ‘next steps’ bepalen.
  • In een ‘veilige’, neutrale omgeving verschillende oplossingsscenario’s af te wegen en zo, niet alleen actuele, maar ook toekomstige uitdagingen energiek het hoofd te bieden.
  • Naast kennis en kunde, je eigen talenten en kracht (weer) te ‘zien’. Door deze ‘talent refreshing & refuelling’ zul je je sterke kanten weer bewuster inzetten, waardoor je met minder moeite beter kunt functioneren. Beter functioneren leidt tot betere resultaten, leidt tot meer voldoening, leidt tot.. vul maar in!
  • Last but not least: met plezier je professionele en persoonlijke doelen te bereiken.

Hoe kan dit werken voor jou?

We gaan uit van jouw prioriteiten, praktijkcases of actuele behoefte. Jij bepaalt dus in principe de agenda voor de gesprekken, waarbij ik je ondersteun door vragen en ander ‘food for thought’ aan te reiken die m.i. bij jouw onderwerpen passen. Gesprekken/werksessies van 1.5 tot 2 uur werken over het algemeen het best om er maximaal van te profiteren.

Jij bepaalt hoe je wilt beginnen en welke frequentie jou het beste past. Sommigen willen een stevige start met in eerste instantie twee gesprekken met een tussentijd van vier weken en later om de zes weken. Anderen past direct een frequentie van om de zes weken.

All about Talent biedt nu trajecten van vijf, zeven en negen Talent VIP gesprekken, met een maximale doorlooptijd van resp. zes, acht of tien maanden. Gezien de ‘hectiek’ in organisaties is flexibiliteit in de planning vaak een uitdaging. Daarom zijn de annuleringsvoorwaarden ruim.
Neem contact op met Marjan Schneider om jouw specifieke behoefte nader te bespreken en informatie te krijgen over de voorwaarden.