Disclaimer


All about Talent
besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site en streeft ernaar de verstrekte informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan All about Talent niet garanderen dat de informatie constant juist en volledig is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. All about Talent behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

De gebruiker moet zich realiseren dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

All about Talent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of verband houdt met gebruik van haar site (w.o. informatie en/of berichten die door gebruikers van deze site via Internet verzonden worden), de inhoud ervan of met de onmogelijkheid om haar site te kunnen raadplegen.

De website en alle onderdelen daarvan zijn het exclusieve eigendom van All about Talent.

All about Talent geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van commercialisatie of exploitatie onder derden.

Wil je een artikel gebruiken in een nieuwsbrief, gedrukte media (tijdschrift/krant) of op een website? Dat is toegestaan onder voorwaarde dat;
- de content niet wordt bewerkt
- erbij wordt vermeld dat Marjan Schneider de auteur is
- er een directe en werkende link wordt opgenomen naar www.allabouttalent.eu

Reacties op mijn blogartikelen - de Talent Smartbytes - zijn van harte welkom. Ik haal niets weg, tenzij het om reacties gaat die agressief of beledigend van karakter zijn, niets met het betreffende onderwerp te maken hebben of als het om reclame gaat (commerciële uiting). Ook spam wordt verwijderd. Alle reacties worden gecontroleerd door een spam filter. Mocht je reactie niet op het blog verschijnen, dan kan het zijn dat je reactie is gekenmerkt als spam. Verschijnt je reactie niet binnen 24 uur op het blog, neem dan contact op.

Het ontwerp van de site en bijbehorende beeldende uitingen (waaronder het logo) zijn exclusief verstrekt aan All about Talent. Niets uit deze ontwerpen of wat daar naar terug te leiden is, mag gebruikt worden zonder toestemming van All about Talent.

Ieder geschil met betrekking tot de site van All about Talent valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.