Quotes
 • Toil to make yourself
  remarkable by some talent.
  A gem cannot be polished
  without friction, nor a man 
  perfected without trials.

  Seneca (5 BC-65 AD)

 • Nothing is more expensive
  than a missed opportunity.
  H. Jackson Brown jr. (1940)

 • Use what talents you possess.
  The woods would be very silent
  if no birds sang there
  except those that sang best.
  Henry van Dyke (1852-1933)

 • Work while you have the light.
  You are responsible for the talent
  that has been entrusted to you.
  Henri Frédéric Amiel
  (1821-1881)

 • Be regular and orderly in your life,
  so that you be violent and original
  in your work.
  Gustave Flaubert (1821-1880)

Werkwijze Talentmanagement Consultancy

All about Talent hanteert een 3-fasen werkwijze: 

 1. Oriëntatie, analyse en bevestiging
 2. Ontwikkeling advies / plan van aanpak
 3. Implementatie / uitvoering

Oriëntatie, analyse en bevestiging

 • In een oriënterend gesprek worden het vraagstuk, de context en de missie met de opdrachtgever besproken
 • Op basis van de verkregen informatie maakt AaT een situatieanalyse en een eerste opzet voor een talentplan, inclusief een indicatieve begroting
 • Het voorstel wordt met de klant besproken, eventueel bijgesteld en ondertekend.
  AaT bevestigt de gemaakte afspraken schriftelijk. 

Ontwikkeling advies / plan van aanpak

 • In overleg met de opdrachtgever wordt een definitief advies en plan van aanpak ontwikkeld
 • AaT levert een gedetailleerd actieplan (wat, wie, wanneer, mijlpalen etc)
 • Hiermee is de adviesfase afgerond.

Implementatie / uitvoering

 • Over verdere implementatie / uitvoering worden separate afspraken gemaakt
 • Hierbij beveelt AaT doorgaans aan een team van hoofdzakelijk interne lijnmanagers en professionals in te zetten
 • AaT begeleidt desgewenst de uitvoering, bewaakt en koppelt de voortgang volgens afspraak terug naar de opdrachtgever

Evaluatie

Evaluatie kan in alle stadia plaatsvinden. Dus zowel na advies als na implementatie / uitvoering. Hoe werd de dienstverlening ervaren? Is de missie geslaagd? Is de doelstelling behaald?